Doanh nghiệp mới thành lập cần thực hiện các thủ tục ban đầu trong lĩnh vực lao động.
Đặt tên doanh nghiệp là việc quan trọng và đầu tiên khi thành lập doanh nghiệp. Châu Thành nhận tra cứu và tư vấn miễn phí về cách đặt tên theo yêu cầu của khách hàng.
Ngày 19/11/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 8311/BKH-ĐKKD về việc hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 8311/BKH-ĐKKD, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh như sau:
Một số vấn đề cần quan tâm trước khi thành lập công ty: Địa điểm đặt trụ sở, Tên công ty, loại hình công ty (Cổ phần, TNHH MTV hoặc hai TV trở lên, Công ty hợp danh, DNTN), ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ... Châu Thành tư vấn miễn phí cho quý khách các vấn đề cần quan tâm trước khi thành lập công ty, chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ thành lập công ty, đại diện cho khách hàng nộp và nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh; Tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu; Đăng ký, kê khai thuế...
Châu Thành tư vấn miễn phí cho quý khách các vấn đề cần quan tâm trước khi thành lập công ty, chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ thành lập công ty, đại diện cho khách hàng nộp và nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh; Tiến hành khắc dấu và đăng ký mẫu dấu; Đăng ký, kê khai thuế...